Dolazak novih klijenata u EOS: kako su novi klijenti povezani sa sistemom.

Prije nego se može početi sa radom, i prije nego prvo potraživanje pronađe svoj put u EOS sistem, sigurno sučelje mora biti kreirano za transfer podataka. U EOS-u, prednost za nove klijente se ogleda u jasno strukturisanom i transparentnom procesu uvođenja novih klijenata našim procesima i sistemima.

  • Dobro organizovan proces uvođenja olakšava novim EOS korisnicima da započnu svoje prve korake u naplati potraživanja.
  • Fokus je na sučelju putem kojeg podaci mogu biti prebačeni veoma brzo i sigurno.
  • U procesu uvođenja, EOS dosljedno teži ispuniti preferencije i pojedinačne zahtjeve svakog klijenta.

Uslovi i odredbe su dogovoreni, potpisan je ugovor, i možemo početi. Za klijente, početak nove saradnje često može izgledati kao prvi dan na poslu u novoj kompaniji: Iako ugrubo znate šta možete očekivati, još uvijek ne možete sa tačnošću znati kako će se stvari odvijati. U pristupu koji je sličan uvođenju novih zaposlenika, dobro struktuiran proces ne ostavlja nejasnoće i neodgovorena pitanja i omogućuje brz početak produktivne saradnje.

Korak po korak u procesu uvođenja.

Najveći izazov importovanja u kontekstu naplate potraživanja jeste da se osigura da ispravni podaci pronađu siguran put od korisnika do pružatelja usluge naplate potraživanja. U EOS-u ovo je zadatak tri tima, Uvođenje klijenata & Projekti, Integracija podataka klijenta i Razmjena podataka klijenta, a svi oni su dio Tima za podršku klijentima. Oni lično su podrška novim klijentima kroz proces uvođenja, korak po korak:

1. Potpisivanje ugovora

Već ste ugovoili najvažnije osnovne uslove saradnje sa našim odjelom Prodaje i uvrstili ih u ugovor. U onom trenutku kada je ugovor potpisan sa obje strane, timovi Importovanje klijenta & projekti, Integracija podaka klijenta i Razmjena podataka klijenta počinju sa zajedničkim radom i pristupit će vam kako bi inicirali prve korake saradnje.

Data exchange either automated via an SFTP interface of individually using a secure portal.

2. Ispravno formatiranje podataka

Kako biste omogućili vašim novim predmetnim potraživanjima da budu procesuirani lagano i neprimjetno, prvi korak jeste odredite obim i format u kojem ćete dostavljati podatke u budućnosti. Mi ćmo vam poslati primjer fajla kao vodič, koji primarno odgovara na dva pitanja:

Koji podaci su neophodni?
Primjerak dostavljenog fajla pokazuje koje podatke trebamo kako bismo mogli naknadno postići najbolji mogući rezultat. U suštini, ovo su lični podaci neplatiše, poput detalja kao što su adresa i kontakt podaci. Također su neophodni i različiti podaci o konkretnom potraživanju, poput iznosa i roka dospjeća. U posebnim slučajevima trebamo dodatne podatke, kao što su detalji o izvršenju ili posebne informacije o firmi.

U kojem formatu moraju biti podaci?
Kako bismo mogli nesmetano integrisati podatke u naš sistem, oni moraju prethodno biti pripremljeni na određen način. Primjerak fajla sadrži obrazac uređenja koji nam je neophodan. Što su podaci u fajli za transfer transparentniji i jasnije strukturisani, bolje ćemo ih moći obrađivati i raditi s njima. U određenim slučajevima može biti od značaja ukoliko biste nam dostavili detaljan opis mape podataka koji tačno pokazuje gdje možemo pronaći određeni fajl podataka. U principu, radimo sa svim formatima, ali najučestaliji su Excel i CSV, XML ili TXT fajlovi.

 

3. Odabir sigurnog interfejsa

Naredni korak je postići dogovor kako će podaci koja nam vi prenosite doći do našeg sistema. Predmeti potraživanja podrazumijevaju specifične i osjetljive podatke, pa kada odabiramo interfejs naš prioritet je siguran prenos koji je u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka. Najjednostavniji i najsigurniji kanal prenošenja podataka jeste naš web portal i SFTP interfejs: 

Web portal
Naš web portal je šifriran koristeći HTTPS protokol i može mu se pristupiti putem svih većih pretraživača. Možete se logovati na naš portal koristeći vaše podatke za prijavljivanje i ubaciti vaše fajlove prema dogovorenim intervalima.

SFTP interfejs
Kada se prenose podaci putem SFTP protokola (Sigurnosni transferni protokol za podatke) direktni IP interfejs se kreira između vas i EOS-a. Jedostavno postavite vaše podatke na server, nakon čega ćemo dobiti odgovarajuću obavijest. Prethodno, sa vama usaglasimo u potpunosti SFTP aplikaciju na osnovu čega će se odrediti šta će biti predmet trasnfera, kada i koliko često. Integracioni klijent tim će napraviti server i biti vam podrška kroz cijeli proces.

4. Probno pokretanje i osposobljavanje interfejsa

Posljednji korak jeste testiranje prenosa podataka i provjeravanje da li svi podaci stižu na tačnu lokaciju bez grešaka. Ukoliko sve prolazi bez greške, interfejs je osposobljen i posao može početi. U svrhu osiguranja kvalitete nastavljamo pratiti inicijalni transfer podataka kako bismo mogli prepoznati i pravovremeno ispraviti bilo kakve greške u prenosu.

Putovanje EOS klijenata: transparentno, fleksibilno i personalizovano.

Kako bi se održala transparentnost tekućeg procesa uvođenja, svaki klijent prolazi ovo putovanje vođen vlastitim specifičnim okolnostima. U konačnici svi zahtjevi su zabilježeni i nedoumice riješene, i potrebno je 14 dana do trenutka kada će interfejs biti pripremljen i prvi predmet može biti prebačen. Proces može biti lako prilagođen vašim specifičnim zahtjevima i preferencijama.

U konačnici, može se reći da svaki klijent ima svoje individualne zahtjeve u samom procesu uvođenja, jednim dijelom zbog veoma malog ili nikakvog iskustva sa naplatom potraživanja ili zbog složenosti specifične za konkretnu industriju. Naši eskprti će vam biti podrška kroz cijeli proces, od samog potpisivanja ugovora pa do prvog transfera predmetnog potraživanja.

Ne oklijevajte kontaktirati nas ukoliko ste i dalje u potrazi za partnerom koji je ekspert za naplatu potraživanja.

EOS Matrix d.o.o.
Sjedište

EOS MATRIX d.o.o.
Sjedište

Trg solidarnosti 2a
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 846 975
Mobilni: +387 63 370 386
Faks: +387 33 569 251

infoba@eos-bih.com Visit website

Radno vrijeme:

Ponedjeljak – Petak:
08:00  - 20:00

Za posjetioce:
08:00   - 16:00

Photo credits: Getty Images