Osiguravanje likvidnosti uprkos Corona virusu: zašto je u ovom trenutku isplativo povjeravati naplatu potraživanja

U toku pandemije Corona virusa, mnoge kompanije su se borile sa problemima poput priliva novčanih sredstava. Prema mišljenju Andreasa Behmenburga, regionalnog menadžera prodaje u EOS-u Njemačka, upravo je došlo vrijeme da se ova problematika adresira stručnjacima za naplatu potraživanja. U ovom intervjuu EOS ekspert objašnjava kako kompanije mogu pronaći uglednog partnera za naplatu potraživanja.

  • Dobro uređen sistem naplate potraživanja je od velikog značaja te doprinosi likvidnosti kompanija
  • Međutim, neophodno je mnogo truda i ulaganja ukoliko kompanije samostalno vode ovaj proces, upravo zbog čega je od velikog značaja saradnaj sa eksternom kompanijom za naplatu potraživanja.
  • Ugledna kompanija za naplatu potraživanja se može identifikovati prema načinu na koji tretira neredovne platiše te raznovrsnosti kanala komunikacije kao i ponuđenih opcija plaćanja.

Andreas, in times of crisis, liquidity is absolutely vital to a company’s survival. Can outsourcing receivables help?

Andreas Behmenburg, Regional Sales Manager at EOS in Germany
Andreas Behmenburg, Regionalni menadžer prodaje, u EOS-u, Njemačka

Andreas, u vrijeme krize, likvidnost je od vitalnog značaja za opstanak kompanije. Da li povjeravanje potraživanja može pomoći?

Definitely. Receivables management is not part of a company’s core business and usually receives little attention from management. The amount of work involved in efficiently recovering receivables should not be underestimated and involves personnel resources, legal expertise and essential technical systems that also cost money, for example in the form of software license fees. EOS specializes in this field, so many of our processes are automated and therefore much more efficient than at companies that have to do these tasks manually. In addition, the companies themselves are only allowed to charge dunning fees in conjunction with a claim, whereas debt collection service providers can charge for losses arising from the default in accordance with the German Lawyers’ Remuneration Act (RVG), which has positive economic implications for the client.

Andreas Behmenburg radi u naplati potraživanja još od 1994. i ekspert je u ovoj oblasti. Od 2005. godine zaposlen je u EOS-u Njemačka kao Regionalni menadžer prodaje.

 

Da li kriza prouzrokovana Corona virusom već utiče na poslovanje u EOS-u?

Za sada, sve je veoma stabilno. Učinak krize na praksu plaćanja korisnika još uvijek se ne može pokazati. Međutim, u zadnjem kvartalu 2020. i početkom 2021. značajan je porast u broju kompanija koje su brankrotirale, te kao posljedica, može se očekivati povećan rast nezapolenih. U komunikaciji sa klijentima, već sada se primjećuje da se problemu likvidnosti daje mnogo veći značaj nego u poređenju sa periodom prije krize. I upravo je ovo razlog zašto je sada pravo vrijeme da kompanije ozbjino razmotre prosljeđivanje naplate potraživanja profesionalcima.

 

Kako prepoznati dobrog partnera za naplatu potraživanja?

Kao prvo, dobar pružalac usluge naplate potraživanja će biti član BDIU - Saveza Njemačkih kompanija za naplatu duga, ili istih profesionalnih udruženja u drugim zemljama. Također, neophodno je tretiranje dužnika sa uvažavanjem, na fer i korektan način, tako da nakon izmirenja dugovanja oni ponovo mogu tražiti i koristiti usluge kreditora. Još jedan od pokazatelja dobre kompanije za naplatu potraživanja jeste pristupačnost dužnicima - u smislu preferirane komunikacije putem postojećih kanala, također u preferirano vrijeme od jutarnjih do večernjih sati. Pružatelj usluge bi shodno tome trebao koristiti komunikacijske kanale poput email-a, SMS-a, posjeta kancelariji ili funckije chat-a sa specijalistima za naplatu potraživanja. Ovo također podrazumijeva da klijenti, tj. neplatiše mogu izabrati njihovu preferiranu metodu plaćanja, npr. PayPal ili ApplePay. Pored toga, ugledan partner za naplatu potraživanja će naplaćivati samo one takse dozvoljene u zakonskom okviru, jer u pravilu, klijent (kreditor) bi želio otvorenu mogućnost ponovnog poslovanja sa korisnikom kada se dugovanje izmiri.

 

Da li je Vašoj kompaniji potreban profesionalan partner za naplatu potraživanja? Ukoliko da, stupite u kontakt s nama!

EOS Matrix d.o.o.

Trg solidarnosti 2a
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 846 975
Fax: +387 33 569 251

infoba@eos-bih.com
Visit website

Photo credits: Benne Ochs (2), Getty Images