Otisak

EOS MATRIX d.o.o.

Trg solidarnosti 2a 
71 000 Sarajevo

Telefon: + 387 33 569 250 
Faks: + 387 33 569 251 
Mobilni telefon: +387 63 370 386

Managing Director 
Petar Mrkonjić

Poslovni registar 
Općinski sud u Sarajevu; MSB: 65-01-0350-08; ID: 4201358240003

Uprkos pokušajima da osiguramo tačnost i aktuelnost informacija na ovoj web stranici, EOS Matrix d.o.o. i njegove podružnice ne garantuju njihovu tačnost i pouzdanost. EOS Matrix d.o.o. ili njegovi partneri se niti pod kakvim okolnostima ne mogu smatrati odgovornim za direktnu, indirektnu ili posebnu štetu ili posljedice korištenja ili oslanjanja na informacije pronađene na ovoj web stranici. Obrada podataka preduzeća EOS se vrši u sigurnim okruženjima. Podaci se obrađuju za isključivu svrhu davanja odgovora na Vaša pitanja i ne stavljaju se na raspolaganje trećim licima u bilo koje druge svrhe.