Kako se vrši procjena portfolija prilikom otkupa potraživanja.

Prije nego krene otkup potraživanja, kupac i prodavač se najprije moraju dogovoriti oko kupoprodajne cijene. Kako bi se odredila najbolja moguća kupoprodajna cijena, EOS koristi znanje stručnjaka i modernu tehnologiju kako bi se vrednovao tj.ocijenio portfolij potraživanja.

  • Procjena paketa potraživanja je kompleksan proces koji rezultira najboljom nabavnom cijenom.
  • EOS eksperti detaljno posmatraju i analizraju svaki pojedini dio portfolija kako bi utvrdili mogući rizik u potencijalnoj kupovini potraživanja.
  • Za ovaj proces je neophodno korištenje algoritama kao i stručnost obučenih analitičara.

Kao dio funkcije upravljanja rizikom, Operativni tim za otkup potraživanja sarađuje sa specijalistima za metode i analize kako bi temeljito pregledali oko 800 paketa potraživanja godišnje. Na kraju takvog kompleksnog procesa, otkup potraživanja može biti predložen. ''Ovakva vrsta portfolija može sadržavati čak do milion potraživanja. I zbog toga na to gledamo kao na jato ribe. Moramo razumjeti šta to jato čini velikim te u kojem smjeru pliva, a ne pravac svake pojedine ribe,'' kaže Matthias Schmidt, Voditelj odjela operacija za otkup potraživanja, u EOS Grupi.

Receivables purchasing: Matthias Schmidt stands at a board and evaluates data
Svake godine Matthias Schmidt i njegov tim naprave procjenu za oko 800 portfolija potraživanja.

Što je tačnija procjena, to je manja mogućnost finansijskog rizika.

“Za razliku od fiducijarne naplate, mi preuzimamo značajan rizik sa otkupom potraživanja. Jer u trenutku kada je proces kupovine okončan, novca više nema,'' kaže Matthias. I kako bi on i njegov tim mogli najprije pogledati predmetni portfolij za koji se pregovara, ponuđač mora o bezbijediti anonimiziran paket sirovih podataka u formi excela. Svaka kolona u fajlu predstavlja predmetno potraživanje i dužnika.

Da li su ikada pogriješili u svojim preporukama? ''Da, definitivno!'' Matthias priznaje. ''Ali naša stopa uspjeha je veoma dobra.'' Matthias zapravo ima doktorat iz oblasti fizike. Nakon diplomiranja najprije je radio na terenu, na provođenju tehničkog razvoja, potom kao konsultant radeći naviše sa ''lošim bankama''. ''A sada je moj posao da pronađem šta je to ono što obilježava jedan portfolij potraživanja,'' govori. Ono što sve njegove prethodne uloge čini sličnima jeste zapravo rad na kompleksnim predmetima. ''Ja sam neko ko voli da razumije pozadinu,'' ističe. To je jedna od esencijalih kvaliteta kada vršite eveluaciju portfolija. Jer u konačnici, radi se o odluci koja uključuje velike novčane iznose.

The raw data tell the story

Receivables purchasing: Matthias Schmidt looks at a data analysis.
Kako bi se odredila fer cijena portfolija Matthias i njegov tim moraju uzeti u obzir mnogo različitih faktora

Sirovi podaci određuju priču.

Dostavljene informacije mogu varirati znatno. ''U najgorem scenariju, sve što imamo je iznos svakog pojedinog potraživanja. Ali također dobijamo i setove podataka sa 50 do 60 kolona informacija, na primjer, koliko dugo vremena je predmetno potraživanje u kašnjenju i kada će nastupiti zastara, ili gdje neplatiša živi. Što su konkretnije i tačnije informacije, bolja je vjerovatnoća da će određena cijena biti fer slika predmetnog portfolija potraživanja.

Jer, unatoč kvantitetu, kvalitet dostavljenih podataka igra veoma bitnu ulogu: ''U nekim zemljama može se desiti da dobijete sedam telefonskih brojeva za svako potraživanje. Ne znate da li je ijedan ispravan sve dok ne pozovete svaki broj i dok vam se ne posreći,'' kaže Matthias. ''Ili jednostavno ne znate da li su dostavaljene informacije još uvijek aktuelne. Očigledno da od toga mnogo zavisi. Kontakt podaci i informacije koje su dostavljene prije deset godina kada je kreditno zaduženje napravljno jednostavno više ne moraju biti validni.'' Transkripcijeske greške također mogu biti problem, na primjer ako vlasništvo nad potraživanjem pređe u vlasništvo nekoga drugog, dvije banke se spajaju ili se sistemi migriraju u drugi sistem. Nakon što su podaci pregledani, Matthias i njegov tim imaju dva pitanja: Šta smo saznali, i nekada još bitnije, šta je to što ne znamo?

 

''Kako  biste zaista razumjeli priču, ponekad je dovoljno napraviti grafički prikaz datih paramtara. I ovdje je, kako je to najčešće i u životu, crtež od pomoći'', kaže Matthias. ''Ovako lakše uočavate bilo kakve anomalije i nepravilnosti.'' Drugi faktor jesu okolnosti u kojima je portfolij prodat. Na primjer, da li je to portfolij iz perioda neke krize? Koji je datum posljednje izvršene uplate, i šta računovodstvene evidencije i datumi znače? Kakva je historija i reputacija prodavača i šta se u tom trenutku dešavalo na tržištu. Koji je procenat nesolventnosti? Da li postoje novi zakonski okviri koji mogu uticati na naše poslovanje i kako ovo utiče zapravo na tok priče koju želimo nastaviti pisati?'' Sa svakim pitanjem profil portfolija potraživanja je sve detaljniji. Kako bi došli do još detaljnijih podataka i dublje analize, on i njegov tim tada podijele potraživanja u kvalitativne i kvantitativne grupe: ''U ovom trenutku porftolij poprima dio ljudskog aspekta. Svaki portfolij je priča za sebe i potpuno je jedinstven,'' na kraju dodaje.

Receivables purchasing: Matthias Schmidt, Head of Operational Debt Purchase at EOS Group
Algoritam nikada ne bi mogao doseći nivo i razumijevanje portfolija na način na koji to analitičar radi.
Matthias Schmidt, Voditelj operativnog odjela za otkup, u EOS Grupi

Prethodno iskustvo pomaže u određivanju cijene.

Naredni korakt jeste da EOS analitičari traže emiprijske podatke iz prošlosti iz baze podataka koju imaju na raspolaganju. U svrhu evaluacije, analitičari postavljaju naredna pitanja: koji benčmark ima sličnu priču, ili drugačije rečeno, da li je EOS već nekada kupio sličan portfolij u istom sektoru ili regiji? Kako je tekla realizacija porftolija u tom konkretnom slučaju? Analitičari koriste iskustvene podatke kako bi razvili prosječan benčmark na osnovu kojega novi portfolij mora biti ocijenjen, a sve na osnovu prethodnih, ili još važnije, budućih okolnosti. Evaluacija također uzima u obzir da li je možda došlo do određenih smetnji ili promjena u političkom okruženju u međuvremenu. ''Naplata potraživanja se konstantno mijenja, i naravno da to moramo uzeti u obzir i prilagoditi se prognozama na odgovarajući način, naravno u skladu sa benčmarkom,'' govori Matthias.

U posebnim slučajevima tim se oslanja na algoritme, koji se koriste za obradu kompleksnih podataka. Dobar rezultat, kako god, ne zavisi samo od sirovih podataka. Ljudski faktor također igra značajnu ulogu u evaluaciji: ''Algoritam nikada ne bi mogao doseći nivo razumijevanja portfolija na način na koji to može analitičar,'' kaže Matthias. U određenom trenutku vam je neophodna i intuicija, koju svakako stičte iskustvom.

Ukoliko biste nam željeli prodati svoja potraživanja, ne oklijevajte nas kontaktirati.

EOS Matrix d.o.o.

Trg solidarnosti 2a
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 846 975
Fax: +387 33 569 251

infoba@eos-bih.com
Visit website

Photo credits: Benne Ochs (4)