Prava umjetnost tranformacije.

“Kada finansijski sektor u današnjici govori o digitalnoj transformaciji, opisuje proces koji se u EOS-u dešava već godinama.'' Intervju sa Jürgen Borgartz-om, Izvršnim direktorom EOS-a Njemačka.

Jürgen Borgartz, Managing Director of EOS Deutschland.

Nakon otprilike 12 mjeseci, tačno možemo utvrditi pobjednike i gubitnike pandemije. Na kojoj strani je EOS?

Jürgen Borgartz: Uprkos pandemiji, mi naravno regularno pratimo dolazne uplate u EOS-u. Situacije koje su razlog kašnjenja sa uplatama - bolest, rad na određeno, nezaposlenost - su u porastu za vrijeme trajanja Covida 19. Do sada, nije bilo značajnog pada u dolaznim uplatama, tako da EOS nije na gubitničkoj strani. Kako god, također ne smatramo ni da smo na strani pobjednika. Pandemija stavlja na kušnju cjelokupno društvo na način koji bismo vrlo rado izbjegli. Kompanije su suočene sa bankrotom, ljudi se plaše gubitka posla, prihoda, i uplašeni su za vlastito zdravlje. U vanrednom smo stanju. 

Zbog pandemije, mnoge kompanije su u određenim sektorima doživjele zapravo nagli razvoj u pogledu svoje digitalne transformacije. Da li je ovo također slučaj i u EOS-u?

Naša osnovna misija se nije promijenila: EOS rješava probleme nastale prilikom plaćanja između kreditora i njihovih neplatiša. Digitalizacija nam pomaže u ovome. Kako god, u svojoj osnovnoj djelatnosti, EOS je zapravo pod stalnom digitalnom transformacijom već godinama.

Mi smo razvili, pojednostavili i automatizovali bezbroj sistma, procesa i struktura. Kada finansijski sektor govori o digitalnoj transfomaciji danas, zapravo opisuje proces u kojem se EOS nalazi već godinama.

Digitalna transformacija je također već napravila svoj siguran put unutar organizacije. Na početku pandemije, bili smo u mogućnosti stvoriti uslove za rad od kuće za 80 posto uposlenika, jer je organizacija i infrastruktra za digitalnu kolaboraciju već bila osposobljena. I čak u prvim sedmicama pandemije shvatili smo da nema povratka našim dnevnim rutinama. Ono što trebamo uraditi jeste otvoriti put ka ‘’novom normalnom’’, kao npr. zamijeniti individualne kancelarije sa timskim zonama i proširiti digitalnu infrastrukturu kako bi se olakšali agilni procesi u poslovanju. Pandemija je potvrdila da je naša strategija transformacije bila ispravan pristup.

Neprestano postavljanje izazova samome sebi je prava umjetnost transformacije.
Jürgen Borgartz, Izvršni direktor EOS-a Njemačka

Kako sam proces digitalne transformacije utiče na neplatiše ili klijente?

Svakodnevno, EOS ima hiljadu dodirnih tačaka sa neplatišama i klijentima, tako da je veoma bitno osigurati da ova komunikacija bude efikasna objema stranama. Od početka pandemije primjetili smo da su naši partneri sve više podložni digitalnim procesima. Ovo uključuje upotrebu svih digitalnih platformi koje nudimo neplatišama za izmirenje njihovih dugovanja, kao i opciju komunikacije s nama putem chata. Situacija i sa našim klijentima je slilčna. Naš portal za klijente digitalizuje i pojednostavljuje našu saradnju.

Sa kojim izazovima se EOS trenutno suočava?

Moramo se podvrgnuti redovnom nadzoru: Kako možemo iskoristiti digitalne alate za oslikavanje cjelodnevne i svakodnevne rutine rada? Zašto samo 90 posto naših uposlenika radi iz vlastitih domova, a ne 100 posto uposlenika? Koje još procese možemo digitalizovati? Neprestano postavljanje izazova samima sebi predstavalja pravu umjetnost transformacije.

Šta ovu transformaciju čini zapravo kulturalnim procesom u EOS-u?

Digitalna transformacija može uspjeti jedino sa motivisanom radnom snagom i jakom korporativnom kulturom. Mi naglasak stavljamo na kontuniranom razvoju, hrabrosti i jasnoj komunikaciji. Prelazimo preko funkcija i hijerarhije, tako da će nekada i mlađi kolega skrenuti pažnju menadžmentu na nešto što ne ide u dobrom pravcu. Zapravo u srži, EOS nalikuje u mnogome na fintech. Mi samo nastavljamo uspješno upravljati procesom transformacije sa ovakvom korporativnom kulturom.

 

Kako digitalizacije utiče na Vas, lično?

Kao pedesetogišinjaku, sigurno da mi digitalizacija nije urođena, prirodna, ali smatram da je proces digitalne transformacije zaista osnažujući. Konstantno nadograđujem svoje znanje i radujem se novim temama, tako da je moje srce poput dvadesetogodišnjaka. Između ostalog, ovo također znači da moje mlađe kolege moraju imati mnogo strpljenja sa mnom.

Photo credits: EOS