Da li biste radije kupili kuću ili vidjeli svijet? Kako se milenijalci odnose prema dugu

Generacija Y i klišea o njihovom rukovanju novcem. Za šta milenijali troše novac mudro i gde ga troše.

Saznajte više